Menu

Documenten

Document R-1609-14-7992-312v

Daniel soone Sebastiaen Daniel Gheridt Hermans een stuck erffen tot weije liggende twee loopensaet vijffdalff roijen metter mate begrijpende gelegen binnen der parochie van Tilborch ter plaetschen geheijten t Creijven aldaer tusschen erffenisse Cornelis Peeter Jan Reijnen daer nochtans den gemeijnen schauwaterlaet tusschen beijde is liggende deen zijde ende tusschen erffenisse Daniels vs. daer de sloot tusschen beijde liggende dander zijde streckende van der gemeijnder straten ende gemeijnte te weten noordtwaarts aende Postelstraet ende suijtwaerts de gemeijne Creijvensche straet ut dicebat legitime et hereditarie vendidit et supportavit (zoals hij zeide heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Wouteren soone wijlen Jan Jan Vrancken met affgaen etc. warandiam more solito (te waren zoals gebruikelijk) ende dit vercoopen etc. ende allen commer etc. vuijtgenomen dat die voirschreven coopere des heere schauw... waterlaet naer ouder gewoonte sal onderhouden dach et scabinij ut supra.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832