Menu

Documenten

Document R-1651-14-8008-15v

Gerard Cornelis Peeters, heeft wettelijck etc. aen ende ten behoeve van Jan Peeter Cornelis Meeus een weije, groot ontrent een halff lopensaet, ofte soo groot, ende cleijn, der mate onbegrepen als deselve gelegen is aent Creijven binnen de Heerlijcheijt Tilborch tusschen erffenisse de weduwe wijlen Daniel Adriaen Gerard Huijben, aen d'eene sijde suijtwaerts, d'voorn. cooper noort, ende westwaerts, ende streckende metten ...eijnde aende gemeijne strate oostwaerts, sijnde los ende vrij, ende heeft etc. te extenderen in communi forma, sonder fraude, actum coram ut supra (xi febr. 1651, scabini Stockum et ...).Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832