Menu

Documenten

Document R-1700-14-428-59r

Peeter Adriaen Beren cedit, aen ende ten behoeve van sr. Hendrick Jan Mutsaers, eerstelijck een parcheel ackerlants, groot twee loopensaeten ofte daer ontrent gelegen aende Hasselt alhier, oost Peeter Hosemans, suijt ende west Guilliam Bogaers, ende noort de kinderen Gerrit Jan Anthonissen, los ende vrij, item een parceel weijlants, groot een ende een halff loopensaeten ofte daer ontrent, gelegen als voor, oost ende noort Guilliam Bogaers, suijt de gemeene straet, ende noort de gemeente alhier, los ende vrij, eijndeling nogh een parceel weijlant groot twee loopensaeten, ofte daer ontrent, gelegen aende Stockhasselt alhier, oost de gemeene straet, suijt Adriaen Anthonissen, west de kinderen van Hendrick Huijbreghts, ende noort Anthonij Peeters van Groenendael, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., ende heeft etc., gelovende etc., allen commer etc. actum den tweeentwintichsten october,

Cooppen 250 gulden voldaen bij de vest.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832