Menu

Documenten

Document R-1749-14-437-257

Johannes Peter van Spaandonck en Jan Herman Francken eenige en universeele erffgenamen, en executeurs van den testamente van wijlen Pieternella Peter Nouwens, weduwe en gestelde erffgenaam van wijlen Norbart Willem Francken, volgens den testamente daaer van sijnde gepasseert voor den notaris Johan Adriaan van Meurs en seeckere getuijgen alhier, binnen Tilborg inne dato 19 januarij 1749 op heden vertoont, cedunt aan Jan Peter Horvers een huijs bestaande in twee wooningen, en den hof daar aan groot een en een half L ofte etc gestaan en gelegen alhier binnen Tilborg, ter plaatse, de Hasselt, aldaar oost en zuijt de waterlaat, west de straat, en noort de kinderen Peter van der Wegen, belast met twee duijten chijns s'jaars aan den ed. heer alhier, voorts los en vrij, uijtgenomen wegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den dertienden november seventien hondert negen en veertigh,

Cooppenn en slagen 256 guldens debet

Deselve cedunt aan Johannes Jan Cornelissen een parceel heijde en bleekelingvelt groot drie L ofte etc. gelegen alhier binnen Tilborg, ter plaatse in de Oude Nieuwe Velden, aldaar oost Jan van Gorp, zuijt den Langendijck, west Norbart Jan Schalken, en noort de heijde, Item een half huijs aan den noordenkant scheijdende op de graat van de schouw tussen deese en de wederhelft ten zuijden, met den hof en aangelag groot twee L ofte etc. gestaan en gelegen als voor, ter plaatse de Hasselt, aldaar oost en noort de waterlaat, zuijt de weduwe Adriaan van Hest, en west Cristiaan Jansen cum suis, ende sij geweeten dat Nicolaas van Oers de geregtigheijt competeert van de helft van het gebruijck en onderhout van den put, voorts los en vrij, uijtgenomen wegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den dartienden november seventien hondert negen en veertigh,

Cooppenn en slagen 251:10:0 debet

Deselve cedunt aan Thomas Gerart Verbunt een parceel ackerlant groot twee L ofte etc. gelegen alhier binnen Tilborg, ter plaatse de Hasselt, aldaar aan de Lange Straat, oost de straat, zuijt Peter Opheij, west Peter Reijnen, en noort Johannes Jan Cornelissen, los en vrij, uijtgenomen wegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den dartienden november seventien hondert negen en veertigh,

Cooppenn en slagen 216 guldens voldaan

Deselve cedunt aan Peter Opheij een parceel ackerlant groot een en drie vierde L ofte etc. gelegen alhier binnen Tilborg, ter plaatse de Hasselt, aldaar in de Lange Straat, oost de straat, zuijt Nicolaas van Oers, west de heer doctor Mutsaers, en noort Jan van Oolen, los en vrij, uijtgenomen wegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den dartienden november seventien hondert negen en veertigh,

Cooppenn en slagen 111 gulden voldaan

Deselve cedunt aan Johannes Jan Cornelissen een parceel weijde groot een en een vierde L ofte etc. gelegen alhier binnen Tilborg, ter plaatse de Hasselt, aldaar aan de Lange Straat, oost de waterlaat, zuijt de weduwe Adriaan de Cocq, west de straat, en noort de kinderen Cornelis Verbunt, los en vrij, uijtgenomen wegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den dartienden november seventien hondert negen en veertigh,

Cooppenn en slagen 114 gulden voldaan

Deselve cedunt aan Jacobus Willem de Beer een parceel ackerlant groot een L ofte etc. gelegen alhier binnen Tilborg, ter plaatse de Hasselt, aldaar oost den ackerwegt, zuijt Cornelis Beris, west Peter Reijnen, en noort Jacobus de Beer, los en vrij, uijtgenomen wegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den dartienden november seventien hondert negen en veertigh.

Cooppenn en slagen 67:10:0 voldaan

Deselve cedunt aan Joris Jansen van Gorp een parceel ackerlant en weijde van outs genaamt de Vier Heggen, groot drie en een half L ofte etc. gelegen alhier binnen Tilborg, ter plaatse de Hasselt, aldaar oost den ackerwegt, zuijt de kinderen Peter van der Wegen, west Cornelis Beris, en noort Jan Coijen, los en vrij, uijtgenomen wegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den dartienden november seventien hondert negen en veertigh.

Cooppenn en slagen 269 guldens voldaan.

Deselve cedunt Cornelis Cornelis Jansen de helft gemeen en onbedeelt met Joris Jansen van Gorp in een parceel schaarbos groot int geheel twee L ofte etc. gelegen alhier binnen Tilborg, ter plaatse de Hasselt, aldaar ... de Cortstraat, oost eenen wegt, zuijt de heijde, west Jan Vermee, en noort de wed Jan Govert Swagemakers, los en vrij, uijtgenomen wegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den dartienden november seventien hondert negen en veertigh.

Cooppenn en slagen 76 gulden voldaan.
Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832