Menu

Documenten

Document R-1749-14-437-260

Jacobus Willem de Beir cedit aan Johannes Jan Cornelissen een derde part in een parceel ackerlant, groot int geheel vier een en quartier L ofte etc. waar in den cooper de resterende twee derde parten sijn competeerende, gelegen alhier binnen Tilborg, ter plaatse de Hasselt, aldaar oost Peter Hensen, zuijt Jan de Roij, west den H: Geest Armen alhier, en noort Adriaan Somers, los en vrij, uijtgenomen wegen, stegen, schouwen, waterlaten, en alle andere nabuerlijcke regten te onderhouden als van outs, ende heeft etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den veertienden november seventien hondert negen en veertig,

Cooppenn: 80 gulden voldaan.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832