Menu

Documenten

Document R-1749-14-437-262v

Maria Cornelis Bogers weduwe en testamentaire boedelhouster wijlen Jan Peter Broeckmans volgens den testamente daar van sijnde gepasseert voor notaris Johan Adriaen van Meurs en seeckere getuijgen alhier inne dato 9e october 1748 op heden vertoont, cumtutore, cedit aan Laurens Jan van Spaandonck een half huijs aan den oostenkant scheijdende op de graat van de schouw, tussen deese en de wederhelft ten westen, ende hof daar aan groot een half L ofte etc. gestaan en gelegen alhier binnen Tilborg ter plaatse de Stokhasselt, aldaar in de Postelstraat, oost en noort Johanna Jan Mattheussen, zuijt Jan Francis de Cort, en west de straat, los en vrij, uijtgenomen dat de verkoopersse reserveert de vrije inwooninge in het camertje, en het gebruijck van vier roeden hof haar leven lanck gedurende, en alle wegen, stegen etc. ende heeft etc, gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den twintigsten november seventien hondert negen en
veertigh.

Cooppenn: 150 gulden voldaan.


Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832