Menu

Documenten

Document R-1750-14-438-25v

Cristiaan Goyart Verbunt cedit aan Peter Jan Opheij een parcel ackerlant groot vijf quartier L ofte etc. gelegen alhier binnen Tilborg ter plaetse de Hasselt, aldaer oost Johannes Jansens, zuijt Cornelis Coolen, west den cooper, en noort de gemeene straet los en vrij uijtgenomen wegen etc. ende heeft etc. geloovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den 19e meert seventien hondert vijftigh.

Cooppenn: 72 gulden voldaen.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832