Menu

Documenten

Document R-1750-14-438-35v

Jan Baptist Hosemans, en Willem Verschueren, momboir en toesiender over de twee onmondige kinderen wijlen Geertruijd Verschueren daar vader van is Cornelis Hosemans, met consent en authorisatie van heeren wethouderen alhier inne dato 2e meij 1750 op heden vertoont, cedunt aan Cornelis van den Broeck een vierde part in een huijsing, schop, hoff en aangelag groot in't geheel seven en een halff L ofte etc. gestaan en gelegen binnen deese Heerlijckheijt Tilborg, ter plaatse de Hasselt, aldaar oost de heer doctor Mutsaers, zuijt de gemeene straat, west Mattheus Reijnders, en noort Jan van de Megdenberg, belast in't geheel met drie gulden s'jaars aan't comptoir van den rentmeeester de Back te s'Bosch, item met twee stuijvers tien penningen chijns s'jaars in twee roepen aan den Ed: Heer alhier, voorts los en vrij, uijtgenomen wegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den elfden meij seventien hondert vijftigh.

Cooppenn: 122:10:0 voldaan.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832