Menu

Documenten

Document R-1750-14-438-40r

Jan Gerart Smulders voor hem selven en in qualiteijt als momboir, en Hendrik Jan Smulders als toesiender over de nog drie minderjarige kinderen wijlen Gerart Jan Smulders, daar moeder af was Angneet Stradio, de momboirs met consent en authorisatie van heeren wethouderen alhier inne dato 6e april 1750 op heden vertoont, Martinus Gerart Smulders, en Maria Theresia Gerart Smulders, cedunt aan Peter Reijnen den ouden een huijs, hoff en aangelag groot vier en een half L ofte etc. gestaan en gelegen binnen deese Heerlijkheijt Tilborg, ter plaatse de Hasselt, aldaar tenden de Corte straat, oost de weduwe Swagemakers, zuijt Gerart Swagemakers, west de straat, en noort Norbart Segers,
Item een derde part onbedeelt in een parceel uijtgesteeken putten groot int geheel vier L ofte etc. gelegen als voor, in de Oude Nieuwe Velden, aldaar oost de heijde, zuijt Lambert Segers, west den Langendijck, en noort ..., beijde los en vrij, uijtgenomen wegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den negentienden meij seventien hondert vijftigh.

Cooppenn: en slagen 199 gulden voldaan.

Deselve cedunt aan Johanna Guilliam Bogers een parceel ackerlant groot twee L ofte etc. gelegen binnen deese Heerlijkheijt Tilborg, ter plaatse de Corte straat, aldaar oost en zuijt Willem Segers, west Jan van Oolen, en noort de straat, los en vrij, uijtgenomen wegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den negentienden meij seventien hondert vijftig.

Cooppenn: en slagen 50 gulden voldaan.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832