Menu

Documenten

Document R-1750-14-438-49r

Johannes Wouter Peters, cedit aan Francis Adriaan Maas een half huijs aan den oostenkant bestaande in een keuken, kamer, opkamer, en kelder, scheijdende op de graat van de schouw tusschen deese en de wederhelft ten westen, met den hof daar aan groot dartien roeden ofte etc. gestaan en gelegen binnen deese Heerlijckhijt Tilborg ter plaatse de Hasselt aldaar in de Corte straat oost Adriaan Mattijs Maas, suijt de straat. west en noort den coper, los en vrij uijtgenomen wegen etc. ende heeft etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den tienden junij 1700 vijftig.

Cooppenn: 200 gulden voldaan.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832