Menu

Documenten

Document R-1750-14-438-50r

Francis Adriaen Maes, als in huwelijck hebbende Pieternel Cornelis Swagemakers, cedit aan Johannes Wouter Peters, een huijs hoff, en aangelag groot samen een L ofte etc. gestaan en gelegen binnen deese Heerlijkhijt Tilborg ter plaetse de Hasselt aldaar in de Corte Straet, oost Adriaan Maas, suijt de straat, west Gerart Swagemakers, en noort den vercooper, los en vrij, uijtgenomen wegen etc. ende heeft etc. gelovende etc. en, allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den tiende junij 1700 vijftigh.

Cooppenn: 160 gulden voldaan.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832