Menu

Documenten

Document R-1750-14-438-87r

Francis van den Berg, cedit aan Johannes Mattheus Trekselaer, een huijsinge bestaende in twee wooningen met het schop en hoff daer aen groot een L ofte etc. gestaen ende gelegen binnen deese Heerlijkheijt Tilborg ter plaetse aen de Clijn Hasselt, aldaer oost en suijt den Ed. Heer alhier west de straet en noort de waterlaet los en vrij uijtgenomen wegen etc. ende heeft etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den ses en twintigsten october 1700 vijftigh.

Cooppenn: 400 gulden voldaan.
Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832