Menu

Documenten

Document R-1751-14-438-115r

Norbart, Maria, en Anneken cumtutoribus broeder en susters meerderjarige kinderen wijlen Adriaan van de Loo, en Bastiaan Jan Jansen als in huwelijk hebbende Marianna Adriaan van de Loo, cedunt aan Hendrik Adriaan van Hest een huijs, hoff, en aangelag soo lant als weijde groot te samen vijf en een half L ofte etc. gestaen en gelegen binnen deese Heerlijckheijt Tilborg ter plaatse de Hasselt aldaar aant Craijven, oost de straet, zuijt de heer secretaris de Jong, west Peter Hensen, en noort Peter Opheij cum suis, los en vrij, uijtgenomen wegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum negentienden januarij seventien hondert een en vijftigh.

Cooppenn: 405 gulden voldaan.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832