Menu

Documenten

Document R-1751-14-438-120v

Jan Adriaans de Roij wed. en testamentaire erfgenaem van wijlen Adriaantje Elias Adriaan Eliasse, volgens den testamente daar van sijnde gepasseert voor den notaris Anthonij Glavimans en seekere getuijgen alhier, den 11e meert 1733 op heden verthoont, cedit aan Nicolaes Adriaan Borgers, een parceel lant, weijde en bos sijnde nieuw erve genaemt ..., groot tien L ofte etc. gelegen binnen deese Heerlijkheijdt Tilborg ter plaetse de Hasselt aldaar tenden de Corte straet, oost suijt en noort de gemeente en west de dreef, los en vrij uijtgenomen wegen etc. ende heeft etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma actum den sesden meert 1700 een en vijftigh,

Cooppenn: 300 gulden voldaen.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832