Menu

Documenten

Document R-1751-14-438-156r

Johannes Wouter Peters cedit aan Cornelis Peter Schollen een parceeltje nieuw erve groot drie L ofte etc. gelegen binnen deese Heerlijkheijt Tilborg ter plaetse aen de Hasselt tenden de Corte straat, aldaar oost Adriaen Maes, suijt een haijspoor? west en noort de gemeente,
Item een gebont en een ... gebont met vier kappen en de hamk? houter? tenden vant huijs en de rest samen te deelen, uijtgenomen het schilt met de weegt om aff te breeken binnen een maant alle los en vrij uijtgenomen wegen etc. ende heeft etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den seventienden julij seventien hondert een en vijftigh,

Cooppenn: 75 gulden voldaen.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832