Menu

Documenten

Document R-1751-14-438-170v

Antonij Latour als in huwelijck hebbende Maria van de Megdenberg cedit aan Nicolaas Borgers een parceeltje ackerlant groot veertig roeden ofte etc. gelegen binnen deese Heerlijckheijt Tilborg ter plaatse de Hasselt, aldaar oost Cornelis Jansen, zuijt Jennekatrien van de Megdenberg, west Joris van Gorp en noort Cornelis Jan Beris, los en vrij, uijtgenomen wegen etc. ende heeft etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den twintigsten september seventien hondert een en vijftig,

Cooppenn: 52:10:0 voldaan.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832