Menu

Documenten

Document R-1751-14-438-195v

Compareerde voor etc. Jan Schalcken den welken verclaarde te desisteren van't regt van togt ten behoeve van sijne kinderen verweckt aan Cornelia Verbunt op een half huijsje en hoff groot ses en twintig roeden ofte etc. gestaan en gelegen binnen deese Heerlijckheijt Tilborg ter plaatse de Hasselt sonder daar op eenig regt te reserveren maar daar van renuntierende in gerequireerde forma, aldus gedaan ende gepasseert voor ende ten overstaan van etc. actum den agsten december seventien hondert een en vijftig.

Norbert Jan Schalcken, en Marten Coolen als in huwelijck hebbende Antonet Jan Schalcken, cedunt aan Hendrik Peter Noijens en Hendrien Hendrik Noijens een half huijsje aan den westen kant scheijdende op de graat van de schouw tussen deese en de werderhelft ten oosten met den hof daar aan groot ses en twintig roeden ofte etc. gestaan en gelegen binnen deese Heerlijckheijt Tilborg ter plaatse de Hasselt, aldaar oost Wouter Schoffaers, zuijt de straat, west Jan Horvoirts en noort Jan Schalken, los en vrij, uijtgenomen wegen etc. ende hebben etc. gelovende etc., en allen verholen commer etc., pro ut in forma, actum den agsten december seventien hondert een en vijftig.

Cooppenn: 113 gulden voldaan.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832