Menu

Documenten

Document R-1751-14-477-104r

Compareerde voor etc. Jacob Perrollet vorster alhier en geauthoriseerde van wegens de Domeijnen te s'Bosch den welcken uijt kragte van authorisatie van de heer Johan Adriaen van Meurs als collecteur der gemeene middelen over Tilborg de dato 29e november 1751 op hem vorster gegeven verclaarden te nemen in arrest en in handen van de Hooge Overigheijt te stellen de vaste goederen van de weduwe Justinus Gerart van Heijst gelegen alhier onder Tilborg omme die naar drie voorgaande kerkgeboden van veertien tot veertien dagen publieq ende voor alleman te verkoopen tot verhaal van eene somme van drie en twintig guldens agt stuijvers en twaalf penningen wegens verschulde drie ... hooftgelt in plaats van 't gemaal van de jaeren verschenen ultimo september 1749 en 1750 gereserveert de voorige jaeren, met de costen daar omme en ons geresen en nog te gerijsen in conformite het reglement van haer Ed: Mog: de dato 10e julij 1727. Aldus gedaan ende gepasseert voor ende ten overstaan van etc. actum den negen en twintigsten november seventien hondert een en vijftigh.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832