Menu

Documenten

Document R-1752-14-438-206r

Maria en Pitronella cum tutoribus gesusteren meerderjarige kinderen wijlen Laurens Hensen, cedunt aan Wouter Cornelis Verschueren een huijs en hof groot een half L ofte etc. gestaen ende gelegen binnen deese Heerlijkheijt Tilborg ter plaetse de Stokhasselt, aldaer oost de verkooperssen suijt ende west Cornelis Vermeer en noort de straet, los ende vrij uijtgenomen wegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma actum den vijff en twintigsten januarij 1700 twee ende vijftig,

Cooppenn: 172 gulden voldaan.


Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832