Menu

Documenten

Document R-1752-14-438-216v

Norbart Cornelis van Amelsvoort, Cornelis Momboirs als in huwelijck hebbende Judick Cornelis van Amelsvoort en Peter Corsten als in huwelijck hebbende Marian Cornelis van Amelsvoort cedunt aan Joris van de Pas een half huijs aan den westenkant scheijdende op de graat van de schouw tussen deese en de wederhelft ten oosten met den hof daar aan groot drie vierde L ofte etc. gestaan en gelegen binnen deese Heerlijckheijt Tilborg ter plaatse de Hasselt, aldaar oost Peter Corsten, zuijt de kinderen Jan Coijen, west Jan Leijten, en noort de straat, belast met eenen stuiver veertien penn chijns sjaers aan de Ed. Heer alhier,
Item een parceel uitgestocke putten groot een en een half L ofte etc. gelegen als voor in de Oude Nieuwe Velden aldaar oost Jan van Son, zuijt den Langendijk, west Peter Hensen, en noort de gemeente, voorts beijde los en vrij, uijtgenomen wegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma actum den tweeden maert seventien hondert twee en vijftig.

Cooppenn. 113 gulden voldaan.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832