Menu

Documenten

Document R-1752-14-438-250r

Adriaan Cornelis Maes voor een derde, Cornelis en Jan gebroederen meerderjarige kinderen wijlen Jan Cornelis Maes en Arnoldus van der Heijden als in huwelijk hebbende Maria Jan Cornelis Maes te samen voor een derde, den voorn: Adriaen Cornelis Maes nog als momboir en Peter Jansen als toesiender over het een onmondig kint wijlen Hendrik Jansen daer moeder af was Adriaentje Corn: Maes voor het resterende derde part, de voogden met consent en authorisatie van heeren wethouderen alhier, inne dato 29e april 1752, op heden vertoont, cedunt aan Cornelis Peter Schollen eene huijsinge hof en aengelege erve groot te samen drie L ofte etc. gestaen en gelegen binnen deese Heerlijkheijt Tilborg ter plaetse de Hasselt, aldaar aan het Craijven, oost de straat suijt Mattheus Reijnen west Jan Nicolaes Maes en noort de wed: Adriaen van Hest, los en vrij uijtgenomen wegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma actum den dartienden junij 1700 twee en vijftigh,

Cooppenn: en slaegen 114 gulden voldaen.
...
Deselve cedunt aan Hendrik Jan van Gorp een parceel ackerlant groot drie L ofte etc. gelegen binnen deese Heerlijkheijd Tilborg ter plaatse de Hasselt, aldaer aant Craijven, oost Adriaan Cornelis Maes suijt de kinderen Peter van Beurden west de straat en noort Mattheus Reijnen, los en vrij, uijtgenomen wegen etc. pro ut in forma, actum den 13e junij 1700 twee en vijftigh,

Cooppenn: en slaegen 104 gulden voldaen.

Deselve cedunt aan Thomas Verbunt een parceel ackerlant groot een L ofte etc. gelegen binnen deese Heerlijkheijt Tilborg ter plaetse de Hasselt aldaer aen't Craijven in de heijvelden, oost de erfgenamen Michiel Peter Gerits suijd Adriaen de Jong west Mattheus Reijnen en noort Jan Nicolaes Maes los en vrij uijtgenomen wegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma actum den dartienden junij 1700 twee en vijftigh,

Cooppenn: en slaegen 26 gulden voldaen.

Deselve cedunt aan Peter Huijbert van Groenendael een parceel ackerlant groot een en een half L ofte etc. gelegen binnen deese Heerlijkheijd Tilborg ter plaetse de Hasselt aldaer aant Craijven, oost Peter Reijnen suijd Cornelis Beris en andere west de heer secretaris de Jong en noort Peter Reijnen los en vrij uijtgenomen wegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den dartienden junij 1700 twee en vijftigh,

Cooppenn: en slaegen 44 gulden voldaen.

Deselve cedunt aen Adriaen Mattijs Maes een perceel ackerlant groot drie L ofte etc. gelegen binnen deese Heerlijkheijt Tilborg ter plaetse de Hasselt aldaer tenden de Corte straet inde Stads Hoeve oost Peter Opheij suijd Cornelis Beris west de straet en noort Jan de Roij los en vrij uijtgenomen wegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den dartienden junij 1700 twee en vijftigh,

Cooppenn: en slaegen 115 gulden voldaen.
...Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832