Menu

Documenten

Document R-1752-14-438-258r

Norbartus Jacobus van den Berg cedit aan Ida Coolen weduwe wijlen Peter van Spaandonck een parceel weijde groot twee L ofte etc. gelegen binnen deese Heerlijckheijt Tilborg ter plaatse de Hasselt aldaer aen't Craijven, oost Mattheus Reijnen, zuijt Maria Adam van Riel en de kinderen van Peter van Reijssel, west Antonia Soffaers en noort Jacobus van Beurden,
Item een parceel ackerlant groot een en drie vierde L ofte etc. gelegen als voor, aldaer oost Jan van Hest, zuijt de coopersse, west Adriaen Maes, en noort Mattheus Reijnen, beijde los en vrij, uijtgenomen wegen etc. ende heeft etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den agsten julij seventien hondert twee en vijftig,

Cooppenn: 260 gulden voldaan.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832