Menu

Documenten

Document R-1753-14-439-12v

Jan Jansen de Beer als in huwelijck hebbende Jenneke Peter van Reijssel cedit aan Bartel Peter van Reijssel een parceel landt en weijde groot twee en drie vierde L ofte etc. gelegen binnen deese Heerlijckheijt Tilborg ter plaatse de Hasselt aldaer aan't Craijven oost Thomas Verbunt, zuijt Adriaan de Jong, west de straat, en noort den cooper, los en vrij, uijtgenomen wegen etc. ende heeft etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den seven en twintigsten januarij seventien hondert drie en vijftig,

Cooppenn: 165 guldens voldaan.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832