Menu

Documenten

Document R-1753-14-439-13v

Peter van Groenendaal cedit aan Thomas Verbunt een parceel weijde groot twee en een half L ofte etc. gelegen binnen deese Heerlijckheijt Tilborg, ter plaatse de Kleijn Hasselt, aldaar oost de kinderen Jan van Aerle, zuijt sijn Hoogheijd den Heere deser Heerlijckheijt, west Gerart Verbunt, en noort Hendrik Noijens, los en vrij, uijtgenomen wegen etc. ende heeft etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den derden februarij seventien hondert drie en vijftigh,

Cooppenn: 20:12:0 voldaan.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832