Menu

Documenten

Document R-1753-14-439-21r

Jan Daniel van Hest voor een derde, Jan Jan Maas als momoir en voorn. van Hest als toesiender over een onmondig kint wijlen Adriaen Jan Maas daar moeder af was Pieternel Daniel van Hest, mede voor een derde, de momboirs met consent en authorisatie van heeren wethouderen alhier inne dato 3e meert 1753 op heden vertoont, cedunt aan Peter Bogers twee derde parten onbedeelt in een half huijsje aan den westenkant scheijdende op de graat van de schouw tussen deese en de wederhelft ten oosten, met den hof daar aan groot twaalf roeden ofte etc. gestaan en gelegen binnen deese Heerlijckheijt Tilborg, ter plaatse het Craijven, aldaar oost den H: Geest Armen, zuijt de heer secretaris de Jong, west de straat, en noort Willem de Roij, belast met vijf duijten in eenen meerderen chijns s'jaars aan't convent van Tongerloo, voorts los en vrij uijtgenomen wegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma actum den sevenden meert seventien hondert drie en vijftig.

Cooppenn: 16 gulden voldaan.
Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832