Menu

Documenten

Document R-1753-14-439-29v

Francis Norbart den Ouden cedit aan Jan Peter Noijens een leemen huijsje en hof groot een L ofte etc. gestaan en gelegen binnen deese Heerlijckheijt Tilborg, ter plaatse de Hasselt, aldaar in de Corte Straat, oost Peter Reijnen, zuijt de straat, west Gerart Swagemakers, en noort Francis Maas, los en vrij, uijtgenomen wegen etc. ende heeft etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den vijfden april seventien hondert drie en vijftig.

Cooppenn: 75 guldens voldaan.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832