Menu

Documenten

Document R-1753-14-439-46r

Elisabeth, en Maria Catharina cum tutoribus gesusteren meerderjarige kinderen van wijlen Adriaen Cornelis Maas verweckt bij wijlen Lucia van Loon en Cornelis van Loon als in huwelijck hebbende Johanna Adriaen Maas cedunt aan Mattheus Aart Reijnen een parceel ackerlant groot vijf L ofte etc. gelegen binnen deese Heerlijkheijt Tilborg, ter plaatse de Hasselt aldaer aen't Craijven, oost de weduwe Peter van Spaandonck, zuijt Mattheus Aart Reijnen, west Hendrik van Gorp, en noort Mattheus Aart Reijnen, los en vrij, uijtgenomen wegen etc. ende hebben etc. gelovende en allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den agtienden junij seventien hondert drie en vijftig,

Cooppenn: en slagen 245 gulden voldaan.

Deselve cedunt aan Anna Maria weduwe Cornelis de Beer een parceel ackerlant groot een en drie vierde L ofte etc., gelegen binnen deese Heerlijckheijt Tilborg, ter plaatse de Hasselt aldaar aan't Craijven, oost de straat, zuijt Thomas Verbunt, west Mattheus Aart Reijnen, en noort Antonij van den Breekel, los en vrij, uijtgenomen wegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc., pro ut in forma, actum den agtienden junij seventien hondert drie en vijftig,

Cooppenn: en slagen 57 gulden voldaan.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832