Menu

Documenten

Document R-1753-14-439-76v

Tomas Verbunt, cedit aan Hendrik van Gils, een half huijs aan den westen kant, schijdende op de graat van de schouw tussen dese en de wederhelft te oosten, met den hof en aangelegen erve, groot drie vierde L ofte etc., gestaen en gelegen alhier onder Tilborg, ter plaatse de Hasselt, aldaar oost Jan Coijen, suijt Jacobus de Beer, west Jan Lijten en noord de gemeene straet, los en vrij uijtgenomen wegen etc. ende heeft etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc., pro ut in forma, actum den een en dartigsten october seventien honderd drie en vijftig.

Cooppenningen: 175 guldens, hier op betaald bij de vest 75 guldens.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832