Menu

Documenten

Document R-1754-14-439-133r

Norbert van den Berg, cedit aen Johannes van den Berg, een huijs en hof, groot een en een half L ofte etc. gestaen en gelegen alhier onder Tilborg, ter plaetse de Hasseld, aen het Craijven, aldaer oost de straet, suijd Wouter van Iersel, west Mattheus Rijnen en noord Joris van de Pas, los en vrij uijtgenomen wegen etc. ende heeft etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den veertienden augustij seventien honderd vier en vijftig,

Cooppenn: 100 guldens voldaen.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832