Menu

Documenten

Document R-1755-14-439-162r

Peter Huijberd van Groenendael, cedit aen Mattijs Trekselaer, een parceel ackerland groot een en een half L ofte etc. gelegen binnen dese Heerlijkheijd Tilborg ter plaetse de Hasseld, aldaer aen't Craijven, oost en noord Peter Rijnen, suijt Cornelis Beris en andere en west de heer secretaris de Jong,
Item een parseel weijde groot een en een half L ofte etc. gelegen als voor, aen de Hoeven, aldaer oost de straet, suijd Jan Nicolaes Vermeer, west Adriaen van Spaendonk, en noord de kinderen Norbard Horevoords, belast met eenen stuijver chijns s'jaers aen de gesworens alhier, voords beijde los en vrij, uijtgenomen, wegen etc. ende heeft etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den veertiende februarij seventien honderd vijf en vijftig.

Cooppen: 200 guldens voldaen.
Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832