Menu

Documenten

Document R-1755-14-439-172r

Lambert Adriaan Segers, cedit aen Peter Laureijs de Cocq een parceel ackerland, groot een en drie quartier L ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg, ter plaetse genaemd de Hasseld, aldaar oost Cornelis Jan Beris, suijd de wegt, west en noord Nicolaes van Oers, los en vrij uijtgenomen wegen etc. ende heeft etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den twaelfden april seventien hondert vijf en vijftig,

Cooppenningen 91:5:0 voldaen.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832