Menu

Documenten

Document R-1756-14-440-14v

Norbart Jan Schalcken, Marten Coolen als in huwelijck hebbende Antonet Jan Schalcken, Gerart de Rooij als in huwelijck hebbende Johanna Couwenberg, Mattijs Francken als in huwelijck hebbende Geertruijd Couwenberg, en Johanna Latour huijsvrouw van Jan Couwenberg, hen alle te samen fort en sterck makende en de rato caverende voor voorn. absenten Jan Couwenberg cedunt aan Norbart Cornelis Coolen, een half huijsje aan den oostenkant scheijdende op de graat van de schouw tussen deese en de wederhelft ten westen, met den hof daar aan groot tien roeden ofte etc. gestaan en gelegen alhier onder Tilborg, ter plaatse de Hasselt aldaar oost Seger Brocken, zuijt en west Cornelis Brouwers, en noort de straat,
Item een parceeltje hof groot twaalf roeden ofte etc. gelegen als voor, aldaar oost de kinderen Cornelis Jan Beris, zuijt de waterlaat, west Cornelis Brouwers, en noort Peter de Cocq, te samen belast met twee gulden tien stuijvers in eene meerdere rente s'jaars aan den H: Geest Armen alhier, voorts los en vrij, uijtgenomen wegen, stegen, schouwen, waterlaten en alle andere nabuerlijcke regten te onderhouden als van outs, ende hebben etc, gelovende en allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den agsten meert seventien hondert ses en vijftigh.

Cooppenn: 35 gulden voldaan.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832