Menu

Documenten

Document R-1756-14-440-21v

Compareerde voor etc. Francis Adriaan Maas weduwenaer wijlen Piternel Cornelis Swagemakers, den welcken verclaerde te desisteeren van't regt van togt ten behoeve van Peter Goijaert Reijnen den jongen als in huwelijck hebbende Jennemarie Cornelis Swagemakers, en Jan Janse Peijnenborg als in huwelijck hebbende Adriana Maria Cornelis Swagemakers jder voor de helft, hem competeerende op een huijs en dertien L hof, lant, weijde, erve en uijtgesteeke putten, gestaen en gelegen alhier onder Tilborg, als mede op de meubilaire en andere goederen, die den selven met voorn. sijne overledene huijsvrouwe gemeen beseeten heeft, sonder daar op eenig regt te reserveeren maar daar na renuntieerende in gerequireerde forma, aldus gedaan ende gepasseert voor ende ten overstaan van etc. actum den negenden april seventien hondert ses en vijftig,

En is voors. togte ten opsigte van den 40e penning getauxeert op eene somme van 200 guldens.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832