Menu

Documenten

Document R-1756-14-440-22r

Peter Goijaert Reijnen den jongen als in huwelijck hebbende Jennemarie Cornelis Swagemakers, en Jan Janse Peijnenborg als in huwelijck hebbende Adriana Maria Cornelis Swagemakers cedunt aan Francis Adriaan Maas als in huwelijck gehadt hebbende Piternel Cornelis Swagemakers, eerstelijck een huijs, hof en aangelegen erve soo lant als weijde groot te samen vijf L ofte etc. gestaan en gelegen alhier onder Tilborg, ter plaatse de Hasselt aldaar in de Corte Straat oost Adriaan Maas, zuijt de straat, west en noort de kinderen Cornelis Beris, belast met twaalf stuijvers agt penningen Ekelschot chijns s'jaars aan ...,
Item een parceel lant en weijde groot twee L ofte etc. gelegen als voor in de Corte Straat, aldaar oost Adriaan Maas cum suo, zuijt den cooper, west Gerart Swagemakers en noort de weduwe Norbart Swagemakers,
Item een parceeltje ackerlant groot een L ofte etc. gelegen als voor, aan de Corte Straat, aldaar oost de kinderen Jan Swagemakers, zuijt en noort d'heer doctor Mutsaers, en west de straat,
Item een parceeltje uijtgesteeken putten groot een en een vierde L ofte etc. gelegen als voor, ter plaetse in de Oude Nieuwe Velden, oost ..., zuijt den Langendijck west Peter Reijnen en noort de gemeente,
Item een parceeltje uijtgesteeken putten groot een en drie vierde L ofte etc. gelegen als voor, ontrent Jacobs Hoek, aldaar oost Jan Cleijsen, zuijt de Lantscheijding, west ..., en noort de kinderen Jan de Munnik,
mitsgaders de meubilaire en andere goederen die den cooper met voorn, sijne overledene huijsvrouw gemeen beseeten heeft, voorts alle los en vrij, uijtgenomen wegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den negenden april seventien hondert ses en vijftig,

Cooppenn: 550 guldens voldaan.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832