Menu

Documenten

Document R-1756-14-440-31v

Francis Adriaen Maes en Jan Norbart den Ouden cedunt aen Hendrik Daniel van Gool een huijs bestaende in twee wooningen schop hof en aangelege erve groot te samen twee loopensaet en dertien roeden ofte daer omtrent gestaen en gelegen binnen deese Heerlijkheijt Tilborg ter plaetse de Hasselt aldaer in de Cortestraet oost Adriaen Matthijs Maes, zuijt de straat, west Francis Adriaen Maes en noort de kinderen Cornelis Beris, belast met agt penningen Ekelschot Chijns s'jaers aan ... voorts los en vrij uijtgenomen wegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den twaelfden meij seventien hondert ses en vijftig.

Cooppenn: 480 guldens voldaen.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832