Menu

Documenten

Document R-1756-14-440-6r

Johannes van den Berg cedit aen Annamaria Cornelis Adriaen Adriaense weduwe wijlen Cornelis de Beer een huijsje en hof groot een en een half loopensaet ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg ter plaetse de Hasselt aen het Craijven aldaer oost de straat zuijt den wegt west Mattheus Aart Reijnen en noort Joris van de Pas los en vrij uijtgenomen wegen etc. ende heeft etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma actum den twee en twintigsten januarij seventien hondert ses en vijftig,

Cooppenningen 140 gulden voldaen.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832