Menu

Documenten

Document R-1757-14-440-140v

Peeter, Cornelis, Johannes, Piternella en Maria Anna cum tutoribus broeders en susters meerderjarige kinderen van Jacobus van Beurden verwekt bij wijlen Cornelia Vermeer, Gerart van den Dries als in huwelijk hebbende Eva Theresia Jacobus van Beurden, Peeter Jacobus van Beurden nog als momboir en Wijnant Adriaen Donders als toesiender over het een onmondig kint van wijlen Elisabeth Jacobus van Beurden daer vader van is Johannes Bertens ... de momboirs met consent en authorisatie van heeren wethouderen alhier inne dato 10 september 1757 op heeden vertoont cedunt aen Thomas Verbunt een huijs schuer en aengelegen erve groot samen tien loopensaeten ofte etc. gestaen en gelegen alhier onder Tilborg ter plaetse de Hasselt alhier aent Craijven oost de straet, zuijt Antony van den Brekel, west de waterlaet en noort Francis de Beer, belast met twee gulden vijf stuijvers in eene meerdere rente sjaers aent Groot Gasthuijs te s'Bos, voords los en vrij uijtgenomen wegen etc. ende hebben etc. geloovende etc. en allen verhoolen commer etc. pro ut in forma actum den vijf en twintigsten october 1700 seven en vijftigh.

Cooppenn en slagen 345 gulden voldaen.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832