Menu

Documenten

Document R-1757-14-478-113v

Compareerde voor etc. Helena Maria den Ouden cum tutore weduwe van wijlen Peeter Laurens de Cocq, de welke verclaerde te repudieeren en abandonneeren den boedel en nalatenschap van wijlen haren voornoemde overleden man, latende daer van den boni en mali, ten behoeven van die geene die daer toe sustineeren geregtigt te weesen, sonder dat sij daer op eenig het minste regt is reserveerende, aldus gedaen ende gepasseert voor ende ten overstaen van etc. actum den eersten november seventien hondert seven en vijftigh.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832