Menu

Documenten

Document R-1758-14-440-164r

Cornelia Gerit van Iersel weduwe wijlen Arnoldus van de Graaf cedit aen Jan Baptist Cornelis Beeris een half huijs aen den noorden kant scheijdende op de graat van de schouw, tussen deese en de wooning ten zuijden met den hof daer aen groot een half loopensaet ofte etc. gestaen en geleegen alhier onder Tilborg ter plaetse aen de Hasselt, oost en noort den cooper, zuijt de erfgenamen Norbart Hoorvoorts, west Adriaen Mattijs Maes, belast met twee stuijvers chijns s'jaers aen den Ed. Heer alhier, voords los en vrij uijtgenomen wegen etc. ende heeft etc. geloven etc. en allen verhoolen commer etc. pro ut in forma actum den een en twintigsten januarij seventien hondert agt en vijftigh.

Cooppenn: 65 gulden voldaen.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832