Menu

Documenten

Document R-1758-14-440-169r

Compareerde voor etc. Jenneken Jan de Beer weduwe wijlen Dingeman Hendricx van de Loo cum tutore de welcke verclaerde te cederen, transporteren op te dragen ende over te geven aan Peeter Dingeman van de Loo en Cornelis Peeter Hosemans in huwelijck hebbende Johanna Dingeman van de Loo, sodanig regt van togt als haar is competeerende op een camer aan den noordenkant van een huijs en vijf en twintig roeden hof daer aan ofte etc. gestaan en gelegen onder deese Heerlijckheijt Tilborg, ter plaatse de Hasselt, aldaar oost een gemeene voetpat, zuijt Denijs van Hest, west Jan Adriaan de Rooij, en noort de straat, ende sulcx omme ende voor eene somme van veertien guldens die bij het passeeren deeses sijn voldaan, ende heeft derhalve etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den vijf en twintigsten januarij 1700 agt en vijftigh.

Cornelis Peeter Hosemans als in huwelijck hebbende Johanna Dingeman van de Loo, cedit aan Peeter Dingeman van de Loo, de helft gemeen en onbedeelt in een camer aan den noordenkant van een huijs en vijf en twintig roeden hof daar aan ofte etc. gestaan en gelegen onder deese Heerlijckheijt Tilborg, ter plaatse de Hasselt, aldaar oost een gemeene voetpat, zuijt Denijs van Hest, west Jan Adriaan de Rooij, en noort de straat, los en vrij, uijtgenomen wegen etc. ende heeft etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den vijf en twintigsten januarij seventien hondert agt en vijftig.

Coppenn: 20 guldens voldaan.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832