Menu

Documenten

Document R-1758-14-440-174v

Jan Jansen Peijnenborg als in huwelijk hebbende Adriana Maria Cornelis Swagemakers cedit aen Peeter Jan op Heij een parceel ackerlant groot vijf loopensaeten ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg ter plaetse de Hasselt aldaer oost en west de kinderen Cornelis Beris zuijt de kinderen Johannes Swagemakers en noort de gemeene straat. Belast met drie duijten chijns s'jaers aen den Ed. Heer alhier, Item een parceel ackerlant groot twee Loopensaeten ofte etc. gelegen als voor ter plaetse de Hasselt aldaer oost en west den cooper zuijt de straet en noort de waterlaet, voorts beijde los en vrij uijtgenomen wegen etc. ende heeft etc. geloovende etc. en allen verhoolen commer etc. pro ut in forma actum den vijftienden februarij 1700 agt en vijftig.

Cooppenn: 500 gulden voldaan.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832