Menu

Documenten

Document R-1758-14-440-176r

Mattijs Trekselaer cedit aen Nicolaes Burgers een parceel weijde groot een en een half loopensaet ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg ter plaetse de Hoeven aldaer oost de straet zuijt Jan Nicolaes Vermeer west Adriaen van Spaendonk en noort de kinderen Norbart Horevoords.
Belast met eenen stuijver chijns s'jaers aen de Gesworens alhier.
Item een parceel ackerlant groot een en een half loopensaet ofte etc. gelegen als voor aldaer aent Craijven oost en noort Peeter Reijnen zuijt Cornelis Beris en andere en west de erfgenamen wijlen d'heer Johan de Jong.
Item een parceel ackerlant groot een en een half loopensaet ofte etc. gelegen als voor aen de Hoeven, aldaer oost Jan Beeris zuijt Cornelis Schenkers west Antonij van de Kuris en noort de erfgenaemen wijlen d'heer Johan de Jong voords alle los en vrij uijtgenomen wegen etc. ende heeft etc. geloovende etc. en allen commer etc. pro ut in forma actum den sestienden februarij 1700 agt en vijftig.

Cooppenn: 210 gulden voldaen.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832