Menu

Documenten

Document R-1758-14-440-188r

Jan Adriaan de Rooij weduwenaer en testamentaire erfgenaem van wijlen Adriana Elias Adriaen Eliassen volgens den testamente daer van sijnde gepasseert voor den notaris Anthonij Glavimans en seeckere getuijgen binnen Tilborg den 14 maert 1733 op heeden vertoont cedit aen Peeter Huijbert Groenendael een parceel ackerlant en weijde groot te samen twee en een half loopensaeten ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg ter plaetse de Hasselt aldaer oost Jacobus de Beer, zuijt de straet, west Cornelis Jansen en noort Jan Smulders, los en vrij uijtgenomen wegen etc. ende heeft etc. geloovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma actum den dartigsten maert 1700 agt en vijfftig.

Cooppenn: en slagen 207 gls: voldaen.

Den selven cedit aen Jacobus Willem de Beer een parceel ackerlant groot twee loopensaeten en agt roeden ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg ter plaetse de Hasselt aldaer oost de straet, zuijt en west de kinderen Cornelis Beeris en noort de erfgenamen Norbart Horvoorts los en vrij uijtgenomen wegen etc. ende heeft etc. geloovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma actum den dartigsten maert 1700 agt en vijfftig.

Cooppenn: en slagen 151 gls: voldaen.

Den selven cedit aen Cornelis Willem de Beer en Johannes Willem de Beer een parceel weijde groot vier en een half loopensaet ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg ter plaetse de Hasselt aldaer oost de waterlaet, zuijt Peeter Hensen, west de erfgenamen Huijbert van Groenendael cum suis en noort eenen ackerwegt, gereserveert het schaerhout daer in staende om te ruijmen voor primo meij, en de grootste eijkenboom daer in staende om te ruijmen voor ultimo meij aenstaende voorts los en vrij uijtgenomen wegen etc. ende heeft etc. geloovende etc. en allen verhoolen commer etc. pro ut in forma actum den dartigsten maert 1700 agt en vijfftig.

Cooppenn: en slagen 283 gls: voldaen.

Den selven cedit aen Jan Baptist Beeris een parceelje ackerlant genaemt den Kranenberg groot een en een vierde loopensaet ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg ter plaetse de Hasselt aldaer oost de kinderen Peeter Donders, zuijt de kinderen Jan Momboirs, west de gemeente en noort de kinderen Cornelis Beeris, los en vrij uijtgenomen wegen etc. ende heeft etc. geloovende etc. en allen verhoolen commer etc. pro ut in forma actum den dartigsten maert 1700 agt en vijfftig.

Cooppenn: en slagen 65 gls: voldaen.

Den selven cedit aen Thomas Verbunt een parceel uijtgesteeken putten groot twee loopensaeten ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg ter plaetse over de Heijde in de Werkdot, aldaer oost de erfgenamen Nicolaes Cleijsen, zuijt de Lantscheijding, west en noort de kinderen Cornelis Verbunt, Item een parceel lant en weijde genaemt het Agterste Heijvelt groot twee en een half loopensaet ofte etc. gelegen als voor aen de Hasselt aldaer oost en zuijt de waterlaet, west Peeter Pessers, en noort de kinderen Cornelis Jan Beeris, beijde los en vrij uijtgenomen wegen etc. ende heeft etc. geloovende etc. en allen verhoolen commer etc. pro ut in forma actum den dartigsten maert 1700 agt en vijfftig.

Cooppenn: en slagen 61 gls: voldaen.

Den selven cedit aen Johannes Willem de Beer en Cornelis Willem de Beer een parceel lant weijde en schaerbosch genaemt het Voorste Heijvelt groot te samen drie loopensaeten ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg ter plaetse de Hasselt aldaer oost Peeter Pessers, zuijt Peeter Opheij cum suis, west de gemeente en noort Peeter Pessers, gereserveert het schaerhout en ... om te ruijmen voor den eersten meij aenstaende en den eijckenboom om te ruijmen voor ultimo meij, voorts los en vrij uijtgenomen wegen etc. ende heeft etc. geloovende etc. en allen verhoolen commer etc. pro ut in forma actum den dartigsten maert 1700 agt en vijfftig.

Cooppenn: en slagen 81:10:0 voldaen.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832