Menu

Documenten

Document R-1758-14-441-39r

Catharina en Genoveva Johan Willem van Oerle cum tutore, cedunt aen sijn Hoog Gebooren den heere Gijsbertus Steenbergensis, Grave van Hogendorp, vrij heer van Hofwegen, Tilborg en Goirle etc. etc. etc., een parceel ackerlant en weijde, groot samen een en een half loopensaet, ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg, ter plaetse de Hasselt, aldaer oost de verkooperssen, zuijt en west den Ed: heer alhier, en noort Hendrik Noijens en Antonij van Hees.
Belast met negen en een half vat rogge s'jaers, genaemt den honds? pagt, wordende opgehaelt op St. Andries dag.
Item met eenen stuijver chijns s'jaers aen den Ed: heer alhier voords los en vrij uijtgenomen wegen etc. ende hebben etc. geloovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den agt en twintigsten december 1700 agt en vijftigh,

Cooppenn: 30 gulden voldaen.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832