Menu

Documenten

Document R-1758-14-478-141v

Compareerde voor etc. Piternella Jan de Beer, cum tutore, dewelck voor haar aandeel, verclaarde te repudieren en abandonneeren, den nagelaten boedel van wijlen haare ouders Jan Jansen de Beer, en Johanna Peter van Rijssel, beijde alhier binnen Tilborg overleden, ten behoeve van die geene, die sustineren daar toe geregtigt te zijn, sonder dat zij daar op eenig het minste regt is reserveerende, maar daar van renuntieerende in gerequireerde forma, aldus gedaan ende gepasseert voor ende ten overstaan van etc. actum den drie en twintigste meij seventien hondert acht en vijftigh.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832