Menu

Documenten

Document R-1759-14-441-120v

Deselve in qualiteijt als voor (Adriaan Jan Coolen en Leonardus Dionisius van Tulder in qualiteijt als regeerend en toesiende armenmeester van den H Geest Armen alhier binnen Tilborg, met consent en authorisatie van de heeren drossaert en schepenen alhier de dato 20 oktober 1759 op heden vertoont) cedunt aan Hendrik Leendert van Gils, de helft gemeen en onbedeelt in een huijs schop en hoff daar aan groot int geheel twee Lopensaten ofte etc. gestaan en gelegen binnen deese Heerlijckheijt Tilburg ter plaatse de Hasselt, waar inne den cooper de wederhelft is competeerende aldaar oost en zuijt de kinderen Gerart Coijen, west Jacobus de Beer en noord de straat, belast int geheel met vijftien duijten chijns s'jaars aan den Ed. Heer alhier, voorts los en vrij uijtgenomen etc. ende hebben etc. gelovende etc. allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den twaalfden december seventien hondert negen en vijftig.

Cooppenn en slagen 141: 5: 0 voldaan.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832