Menu

Documenten

Document R-1759-14-441-60v

Cornelis, Johannes, en Marianna cum tutore broeders en suster meerderjarige kinderen wijlen Jacobus van Beurden verweckt bij Cornelia Vermeer, en Gerart van den Dries als in huwelijck hebbende Eva Theresia Jacobus van Beurden cedunt aan Peter Jacobus van Beurden vier vijfde parten gemeen en onbedeelt in een vierde gedeelte van een parceel ackerlant en houtwas, genaamt de Bogt, groot int geheel ses L ofte etc. zijnde dit het derde loth van de straet af inde voors. bogt, met den houtwas of wal daar tenden gelegen, de transportanten en getransporteerden jder pro parta aangekomen bij erffenisse van wijlen haere suster Pitronella Jacobus van Beurden, gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Hasselt, aldaar aan de Postelstraet, van't geheele parceel oost Cornelis Vermeer, zuijt den karwegt, west en noort de gemeente, los en vrij, uijtgenomen wegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma , actum den negentiende maert seventien hondert negen en vijftigh,

Cooppenn: 40 gulden voldaan.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832