Menu

Documenten

Document R-1759-14-441-61v

Peter Jacobus van Beurden, cedit aan Cornelis Jacobus van Beurden de helft aan den zuijden kant van een parceel ackerlant, genaamt den Huijsman, met het bosken daer tenden gelegen, groot int geheel twee en een half L ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg, ter plaatse de Hasselt aldaar aan het Craijven, oost Cornelis Vermeer, zuijt de gemeente, west de gemeente en noort de kinderen Adriaan vande Loo, los en vrij, uijtgenomen wegen etc. ende heeft etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den negentienden maert seventien hondert negen en vijftig,

Cooppenn: 40 guldens voldaan.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832