Menu

Documenten

Document R-1759-14-441-63v

Maria Adriaan de Cocq wed. wijlen Cornelis de Beer, cum tutore, Michiel Jan van Helvoort als in huwelijk hebbende Catharien Adriaan de Cocq en Wouter Jan Bertens als in huwelijk hebbende Johanna Adriaan de Cocq, cedunt aan Cornelis en Johannes Willem de Beer, een huijs schop, en aangelegen erve groot samen drie L ofte etc. gestaan en gelegen alhier onder Tilborg, ter plaatse de Hasselt, aldaar in de Langstraat, oost Lambregt Segers, zuijt de erfgenamen Cornelis Beris, west Johannes Jansens, en noort de straat, belast met tien duijten Eekelschot chijns 's jaars, voorts los en vrij, uijtgenomen wegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc., pro ut in forma, actum den dartigsten meert seventien hondert negen en vijftigh.

Cooppenn: 352 guldens voldaan.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832