Menu

Documenten

Document R-1759-14-441-68v

Martinus, Norbertus, Cornelis en Jennemaria cum tutore, broeders en suster, meerderjarige kinderen van wijlen Peter Hoirvoirts, cedunt aan Jan Peter Hoirvoirts, haaren broeder, vier vijfde parten gemeen en onbedeelt in eene huijsinge en hof groot in 't geheel een en drie quartier L ofte etc., waar in den cooper het resterende vijfde part is competerende, gestaan en gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Hasselt, aldaar aan de Langstraat, oost en zuijt de weduwe de Rooij, west Gerart de Beer, en noort de straat, los en vrij, uijtgenomen wegen etc. ende hebbende etc. gelovende etc., en allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den seventienden april seventien hondert negen en vijfftig.

Cooppenningen 150 gls voldaan.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832